rAndom International

rAndomInernationalBild

rAndom International – Studies in Motion
Assisterande curator
27 september – 16 november 2014
Lunds konsthall

Under ett års tid var Alexandra en del av att skapa rAndom Internationals första soloutställning i Skandinavien. Hon arbetade på kulturinkubatorn The Creative Plot och Lunds konsthall samtidigt då hon var assisterande curator för utställningen. rAndom International är ett konstkollektiv som arbetar aktivt med betraktaren genom interaktion och våra sinnen. Inte minst genom rörelse, vilket är utgångspunkten för rAndom Internationals praktik. Deras lekfulla och utforskande arbete visar hur konsten idag kan införliva den senaste tekniska utvecklingen och samtidigt närma sig uttrycksformer som arkitektur, musik och dans.

I samband med utställningen erbjöds ett omfattande pedagogiskt program med guidade turer, konstnärssamtal, familjeaktiviteter och workshops speciellt riktade till skolor. Dessa vara Alexandra också med att skapade tillsammans med konsthallens curator och chef. Dessutom var Alexandra med och producerade en dokumentärfilm om barns möten med rAndom Internationals installationer. Filmen försöker fånga spontaniteten i random Internationals interaktion, och samtidigt ge uttryck för barnens reflektioner om teknik och konst. Dokumentärens namn är ”jag fattar inte konst”. Sist men inte minst arbetade Alexandra med en PR-drive inför utställningen och planerade vernissagen samt agerade fotograf under kvällen.

rAndom Internationals verk har under senare år fått stor uppmärksamhet och återfinns i flera offentliga och privata samlingar runt om i världen. Installationen Rain Room visades först på Barbican Centre i London 2012 och sedan på MoMA New York 2013. Verk av rAndom International har också visats på RuhrTriennale 2013, på Victoria and Albert Museum i London, 4:e Moskvabiennalen för samtida konst, The Welcome Trust i London och i många andra sammanhang. Studion har ett långvarigt samarbete med Wayne McGregor | Random Dance.