#Popup Solbjer

'

Popup Solbjer
19-24 maj 2014

En helt ny stadsdel ska växa fram i nordöstra Lund under de närmaste 30-40 åren. När området är fullt utbyggt kommer omkring 50 000 människor att arbeta och bo där. Ambitionerna är exceptionellt höga; det ska bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Men det ska också bli ett skyltfönster för hållbart svenskt stadsbyggande i världsklass; en stadsdel där planeringen genomsyras av klokskap och ansvarstagande för kommande generationer.

Under maj månad 2014 anordnade Arkitektskolan i Lund en workshop med återvunnet Karnevalsbyggmaterial på Solbjer. Workshopen involverade boende i området och även de företag som har varit delaktiga i första etappen av Brunnshögs utbyggnad.Både workshopen och studenterna tar upp frågor kring framtidens boende och stad. Hur vill människor bo om dom får välja själv? Vad är viktigt? Vilken sorts stad lockar? Med hjälp av tillfälliga installationer, skulpturer och prototyper fick studenterna gestalta sina projekt och tankar. Under en veckas tid var det än så länge obebyggda området mitt emot vattentornet på Brunnshög en experimentverkstad i arkitektur.

Alexandra arbetade som kommunikatör under projektet. Hon producera en hemsida, en video, bildmaterial, hashtag på sociala medier och arbetade med PR och press.